صفحه تماس - از این طریق با من ارتباط برقرار کنید.

برای ما پیام بفرستید
دبیر خانه
  • آدرس: دانشگاه محقق اردبیلی - ساختمان خانه فرهنگ - طبقه دوم - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی - واحد قرآنی
  • تلفن تماس: 31505273
  • پست الکترونیک: quran@uma.ac.ir
  • کانال ما: quranuma@