Choose Skin

pH متر مرکزی

مدل METROHM وسیله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن ماده به کار می‌رود. این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در مایع، عدد پی‌اچ آن را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد. دقت و سرعت این ابزار نسبت به شناساگرهای معمولی بیشتر می باشد. - این pH متر رومیزی مقدار استاندارد pH را از طیف 0 تا 14 اندازه‌گیری می‌کند. - قرائت می‌تواند منفی نظیر 2- باشد تا مثبت 20+ باشد.

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 168000 ریال