Choose Skin

آون

از آون یا «فور خشک کننده» در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می‌شود. در این نوع از آون، انتقال گرما با استفاده از پنکه و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد، به منظور جابجایی هوای درون آن استفاده می‌شود. به طور معمول ، آون‌ در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد کار می کنند.

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 114000 ریال