Choose Skin

پراش اشعه X (XRD)

محدودیت های دستگاه XRD: 1-) در حال حاضر، حداقل و حداکثر زاویه ای که دستگاه قادر به طیف گیری آن می باشد به ترتیب 6 درجه و 110 درجه می باشد := 10˚ minimum(2θ) و = 110˚ maximum(2θ) . 2-) حداقل ماده ی مورد نیاز جهت آنالیز، 5/0 سانتی متر مکعب می باشد. 3-) نمونه ی مورد نظر قبلاً باید به صورت پودر آماده شده، سپس به آزمایشگاه XRD ارسال گردد. 4-) نمونه ها مغناطیسی نبوده و نیز حاوی آهن، کبالت و نیکل نباشد. 5-) در حال حاضر این دستگاه قادر به آنالیز نمونه¬های لایه نازک (thin film ) و در زوایای کوچک ( small angle x-ray ) نمی باشد. • ثبت الگوی پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازهای موجود در ماده • مجهز به جا نمونه ای چرخان که منجر به اندازه گیری کل سطح ماده می شود • حجم سیلندری به قطر 20*1 میلی متر ارتفاع • در صورتیکه نمونه مورد نظر ورقه فلزی (یا فیلم) باشد ابعاد نمونه مورد نظر باید 1cm*1.5cm باشد. • در حال حاضر محدوده کار دستگاه از 10تا 110 درجه می باشد. • شناسایی فازهای ترکیبات شیمیایی پودری بر اساس الگوی پراش اشعه ایکس • اندازه گیری میانگین فواصل بین لایه ها (d) • تشخیص فازهای کریستالی با استفاده از بانک الکترونیک نرم افزار • اندازه گیری FWHM جهت تعیین اندازه ذرات با استفاده از رابطه

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 800000 ریال