Choose Skin

اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR

• ثبت طیف Mid-FTIR نمونه های معدنی در شکل جامد(پودری) • حداقل نمونه لازم در حد پوشاندن صفحه هولدر مستطیلی به مساحت 2*6 سانتی متر از نمونه جامد (بدلیل عدم تخریب نمونه و عدم اختلاط با بسترهایی نظیر KBr در صورت درخواست کل نمونه عودت داده می شود) . لطفا از تماس با تلفن همراه کارشناسان مربوطه خودداری فرمایید. درصورت درخواست ارسال جواب به ایمیل شخص ثالث لطفا در قسمت توضیحات ایمیل مربوطه قید گردد. همکار با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labs net) در خصوص اعمال تخفیفات مربوطه

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 480000 ریال