Choose Skin

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با حلال- گروه زیست شناسی

• متشکل از مخزن فاز متحرک، پمپ، انژکتور و دتکتور • شناسایی و جداسازی ترکیبات موجود در نمونه از طریق تزریق مخلوطی از آن در ستون • آزمایش تحت استاندارد GMP • دقت در اندازه گیری در حد ppm • دارای دتکتورهای - UV visible - Refractive Index - Poly Diod Array - الکتروشیمیایی

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 3800000 ریال