Choose Skin

میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء

• تصویر برداری با قابلیت تفکیک 3 نانومتری و بزرگنمایی تا یک میلیون برابر • مجهز به سیستم تصویر برداری SE و BSE به صورت و مجزا • مجهز به آشکارساز آنالیز عنصری EDS و قادر به شناسایی عناصر بعد از بور در جدول تناوبی • قابلیت کارکرد در خطا متوسط و کم برای نمونه های بیولوژیک و حساس • قابلیت چرخش 360 درجه و زاویه دار کردن (tilt) 80- تا 80+ درجه نمونه • به همراه دستگاه پوشش دهی طلا و آزمایشگاه آماده سازی نمونه

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 1200000 ریال
به ازای بیش از 2 واحد 1080000 ریال
به ازای بیش از 6 واحد 984000 ریال