Choose Skin

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از میکروسکوپ های فوق العاده دقیق برای کاوش سه بعدی سطح اجسام است. برخلاف دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) که تصویر دوبعدی می دهد و اغلب برای وضوح بالا، جسم باید رسانای الکتریکی باشد و یا با یک لایه از طلا پوشش داده شود، این میکروسکوپ بدون توجه به رسانایی و یا نارسانایی جسم، کل سطح نمونه را اسکن می کند و تصویر سه بعدی از پستی و بلندی سطح می دهد. کاربردها: - استفاده در بیوشیمی (تصویربرداری از مولکول های بیولوژیکی، اجزاء سلولی، سلول ها و بافت ها) - شیمی، مهندسی شیمی، علم مواد و نانوتکنولوژی (تصویربرداری از پلیمرها، نانوساختارها و سایر مواد) - در فیزیک و بیوفیزیک (اندازه گیری نیروی بیم نوک سوزن AFM و سطح نمونه) - و بررسی زبری انواع سطوح از قبیل غشا، رنگ، سطح فلزات و ... تاثیر عوامل مختلف بافت گیاهان و ... تعیین ضریب اصطکاک سطوح و ...

مشخصات دستگاه

هزینه های خدمات

تعداد واحد تعرفه
به ازای هر واحد 1800000 ریال