ستاد خبری مدیریت حراست دانشگاه محقق اردبیلی


مدیریت حراست دانشگاه در راستای حفظ و حراست از دستاوردهای دانشگاه و ایجاد محیطی سالم و عاری از هرگونه دغدغه های فکری آماده دریافت اطلاعات ، اخبار و گزارشات شما عزیزان می باشد.

ارسال پیام

درصورت تمایل می توانید از طریق فرم ذیل پیام خود را مستقیما به مدیریت حراست دانشگاه محقق اردبیلی ارسال نمائید!