پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

اسکان میهمانان تابستانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش محصولات دامی وکشاورزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد

1000000

پرداخت هزینه

مصاحبه دانشجویان دوره دکتری

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مدیریت تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

100000

پرداخت هزینه

پژوهشکده مدیریت آب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکزتحقیقات مدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آزمون زبان

2500000

پرداخت هزینه

فروش کتاب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مشگین شهر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

همایش ملی ایثار،مقاومت،جهادوشهادت

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی ومحیط زیست

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی خانواده آرمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک ونوجوان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین همایش ملی مدرسه آینده

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب وروانشناسی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش ملی کارآفرینی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین کنفرانس ملی تجهیزات وفناوری های آزمایشگاهی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دومین همایش ملی روان درمانی ایران

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دوره آموزش پرورش قارچ

3000000

پرداخت هزینه

دوره آموزشی تعمیرات تلفن همراه

6000000

پرداخت هزینه