پرداخت ها

لفطا پرداخت خود را انتخاب نمائید

مهمانسرا

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

جریمه دیرکرد کتب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش محصولات دامی وکشاورزی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

قرارداد اجاره واحد چاپ و تکثیر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اجاره بوفه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

انتشارات

2000000

پرداخت هزینه

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)

1500000

پرداخت هزینه

مدیریت تربیت بدنی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

کانون فرهنگی وهنری

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

پژوهشکده مدیریت آب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

مرکزتحقیقات مدیریت انرژی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

فروش کتاب

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

سلف سرویس مشگین شهر

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

خوابگاه مغان

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

دوره های آموزش آزاد

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزش زبان فارسی(دوره مقدماتی )

30000000

ویژه دانشجویان خارج از کشور

پرداخت هزینه

آزمون تعیین سطح زبان فارسی

4000000

ویژه دانشجویان خارج از کشور

پرداخت هزینه

کنفرانس بین المللی البویوروق

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

طرح توانمندسازی تکاد (دانشجویی)

500000

پرداخت هزینه

سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز و پسماند

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایدار

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش بین المللی پژوهشهای تطبیقی ادبیات داستانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

طرح توانمندسازی تکاد (غیر دانشجویی)

3000000

پرداخت هزینه

آموزش زبان فارسی(دوره میانی)

30000000

پرداخت هزینه

مرکز نوآوری ورشد واحدهای فناوری دانشگاه

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین همایش بین المللی ودومین همایش ملی مدیریت ورزشی بارویکردسلامت سازمانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین کنفرانس بین المللی موزه ها

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

اولین کنفرانس ملی مدیریت درعصرتحولات باتاکیدبرفناوری،علم وعمل

مبلغ پرداخت متغیر است

پرداخت هزینه

آموزش زبان فارسی (دوره پیشرفته)

30000000

پرداخت هزینه